شماره ثبت:665

شناسه ملی:14005027424

مشاوره تلفنی:

وکیل خود را در این موسسه انتخاب کنید

 

ما در این موسسه از وکلای مجرب و کاردان بهره میبریم

بهرمندی از وجود قضات عالی بازنشسته تجدید نظر مشرف به رویه های متداول در سیر قضایی

اخذ حق الوکاله مناسب از موکل،ایجاد شرایط تسهیل در پرداخت هزینه ها

وکیل در اصفهان

برای داشتن یک وکیل خوب در اصفهان با ما تماس بگیرید

اصفهان،خیابان باهنر،دویست متر بعد از چهار راه خادمی،سمت راست

جنب بنگاه آرمان،ساختمان ارغوان،طبقه سوم ،واحد 8

همراه:09136910250-09139855990

تلفن:03133463005

 

بهترین وکیل خانواده در اصفهان

وکیل خوب در اصفهان

 موسسه حقوقی در اصفهان


وکیل امور شهرداری در اصفهان , وکیل خوب در زمینه شهرداری در اصفهان , وکیل شهرداری در اصفهان , وکیل ماده ۱۰۰ شهرداری, وکیل ماده ۱۰۰ شهرداری در اصفهان , وکیل تعزیرات در اصفهان , وکیل تخصصی تعزیرات در اصفهان , وکیل در اصفهان, وکیل دادگستری در اصفهان , وکیل در اصفهان وکیل امور خانواده در اصفهان , وکیل طلاق در اصفهان , وکیل خوب در زمینه خانواده در اصفهان , وکیل تخصصی خانواده در اصفهان , وکیل خانم تخصصی خانواده در اصفهان

ویدئو موسسه،به زودی

وکیل در اصفهان
 
 
توسط الماس سایت

قوانین‌ تجارتی‌

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 

قوانین‌ تجارتی‌ مربوط بحقوق و تکالیفی است که در نـتیجه مـعاملات تـجارتی‌ بین اشخاص‌ ایجاد‌ میشود‌.

مثلا وقتیکه مردم مبادرت بخرید و فروش نـموده‌ یـا بنحوه دیگری نسبت باشیاء بین خود‌ قراردادی‌ می‌- گذارند باینوسیله تحصیل حقوق قانونی برای خود نـموده‌ و نـسبت بـاشیاء مذکور وارد در تعهداتی‌ میشوند‌ یا وقتی‌ که عده نسبت بعملیات خود در امور تـجارتی بـا اشـخاص‌ دیگر‌ تعهداتی‌ می‌نمایند‌ باین وسیله روابط قانونی بین‌ یکدیگر تأسیس میکنند.

حقوق تجارت حـقوق و تـکالیف و تـعهدات مزبور‌ را‌ تحت نظم درآورده و مقرراتی نسبت بانها وضع می‌ نماید که بوسیله محاکم بموقع‌ اجـراء‌ گـذارده‌ میشود

اشخاص حقوقی

چنانچه در گذشته ذکر شد حق عبارت از اختیارات‌ قانونی اشخاص اسـت‌ بـنابرین‌ حـق متعلق بشخص و مربوط باشیاء میباشد باین معنی که در نظر قانون‌ شخص‌ دارنده‌‌ و صاحب حـق مـحسوب و اشیاء متعلق حق میباشند

اشیاء متعلق حق ندرتا محسوس و قابل لمس نبوده‌‌ و مـمکن‌ اسـت‌ غـیرقابل لمس نیز باشد مثل حق تألیف،حق‌ اختراع و امثال آن.

علما‌ و استادان‌ حقوق صاحبان حق یـا شـخص را از نقطه نظر حقوقی باین عبارت تعریف کرده‌اند که«شخص‌‌ عبارت‌ از هرموجودی اسـت کـه قـانونا استعداد تصاحب‌ حق یا اتیان بتکالیفی را‌ داشته‌ باشد»

بنابرین هرموجودی که واجد شرائط مزبور‌ بـاشد‌ اعـم‌ از انـسان یا غیر انسان در نظر‌ قانون‌ شخص محسوب است

«سامون»نویسنده معروف انـگلیسی اشـخاص قانونی‌ را بطور کلی باین‌ عبارت‌ تعریف کرده است که«یک‌‌ شخص‌ قانونی عبارت‌ از‌ هرذاتی‌ است کـه قـانون برای او شخصیت‌ قانونی‌ یا شخصیت غیرواقعی قائل شده است»

اشخاص بطورکلی بـدو قـسمت تقسیم شده‌اند‌

1-اشخاص‌ طبیعی

2-اشخاص حقوقی

1-اشـخاص طـبیعی-شـخص‌ طبیعی یعنی انسان یک‌‌ موجود‌ حیه واقـعی کـه دارای شخصیت‌ بوده‌ و قانون از لحاظ استعداد تصاحب حق آنرا یرسمیت شناخته است‌ و بمناسبت هـمین اصـل‌ است‌ که بعقیده برخی از نـویسندگان‌‌ حـقوقی‌ قوانین‌ روم بـرای بـرده‌ شـخصیتی‌ قائل نبوده است‌ زیرا‌ برده‌ اسـتعداد تـصاحب حق را نداشته علیهذا برده را در طبقه اشیاء محسوب داشته و آنرا‌ متعلق‌ حق دانـسته اسـت

بهمان طریق که‌ ممکن‌ است یـکنفر‌ آدم‌ در‌ نظر قانون شـخصیت قـانونی‌ نداشته باشد نیز ممکن اسـت کـه‌ در یکنفر آدم قانونا دو شخصیت مختلف جمع شود‌ مثل‌‌ ولی که یک شخصیت باعتبار وجود‌ خـود‌ دارد‌ و شـخصیت‌‌ ثانوی‌ که باعتبار ولایت‌ احـراز‌ نـموده اسـت.

2-اشخاص حقوقی-شـخص حـقوقی جسم قابل‌ لمس خـارجی نـدارد و شخصیت او غیر واقعی و از‌ این‌‌ لحاظ‌ او را شخص مصنوعی یا شخص غیرواقعی‌ و شخص‌‌ معنوی‌ نیز‌ نـامیده‌اند‌

شـخصیت‌ حقوقی اشخاص مزبور در نتیجه تتبع و بـذل و بـخشش حقوقی بـعرصه ظـهور رسـیده است

مبداء و منشاء ایـن فکر کاملا معلوم نیست ولی‌ آنچه مسلم و محقق است در قوانین‌ روم هرچند بصراحت‌ امروزه شخصیت اشـخاص غـیر واقعی رسمیت نداشته ولی‌ شبه شـخص طـبیعی کـه نـزدیک بـفکر جدید است مـوجود بـوده‌ است و در ایران فکر مزبور بوسیله قانون تجارت معرفی‌‌ شده‌ است.

پیدایش اشخاص حقوقی مزبور بطور کـلی زمـانی‌ واقـع میشود که عده از افراد برای انجام مـقاصد رسـمی‌ یـا تـأسیسات اجـتماعی یـا اتحادیه‌هائی دور هم گرد آمده و قانون هم‌ حقوق‌ یک شخص طبیعی را حتی المقدور درباره‌ جماعت مزبور مرعی میدارد.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

شعار ما تخصص گرایی ، نو اندیشی و استفاده از خرد جمعی است

- موسسه حقوقی مجریان مهر عدالت -

برای اولین بار فقط در این موسسه

این موسسه با ابتکار عمل برای اولین بار در کشور اقدام به انجام بیمه حقوقی و تشکیل کمیسیون تخصصی برای ترسیم نقشه راه دفاعی حسابگرانه از موکل نموده است .

تیم وکلای موسسه حقوقی مجریان مهر عدالت متشکل از وکلای با تجربه با مدارج علمی بالا درسطح دکترا و کارشناسی ارشد که برخی از آنها از اساتید و اعضاء هیئت علمی دانشگاه می باشند .

برای داشتن وکیل در اصفهان با ما تماس بگیرید

اطلاعات تماس

آدرس شعبه اصفهان

اصفهان،خیابان باهنر،دویست متر بعد از چهار راه خادمی،سمت راست

جنب بنگاه آرمان،ساختمان ارغوان،طبقه سوم ،واحد 8

همراه:09136910250-09139855990

تلفن:03133463005

ایمیل:info@mehreedalat.com