a

اینستاگرام

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ و متعلق به موسسه مهر عدالت می باشد.

9:00 - 18:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

031-34417813-14

تماس برای مشاوره

اینستاگرام

جستجو
فهرست
 

ارث بعد از طلاق

خانه > خانواده  > ارث بعد از طلاق

ارث بعد از طلاق

طبق ماده ۹۴۰ قانون مدنی زوجین که زوجیت آن ها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشد از یکدیگر ارث می برند . باید توجه داشته باشید که رابطه زوجیت بین زن و شوهر باید دائمی باشد تا ارث به آن ها تعلق گیرد . در ازدواج موقت زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند . اما می توان در ازدواج موقت برای زن وصیت نوشت که بعد از فوت همسر سهمی به آن برسد .

سهم الارث زوج و زوجه از ترکه یکدیگر چه قدر است ؟

طبق ماده ۹۱۳ قانون مدنی هر یک از زوجین که زنده باشد فرض خود را می برد که شامل : نصف ترکه برای زوج و یک چهارم آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولادِ اولاد نداشته باشد و از یک چهارم ترکه برای زوج و یک هشتم آن برای زوجه در صورتی که میت اولاد یا اولادِ اولاد داشته باشد و مابقی ترکه بر طبق مقررات مواد قبل مابین سایر وراث تقسیم می شود .

اگر زوج ، زوجات متعددی داشته باشد ، یک چهارم یا یک هشتم ترکه که به زوجه تعلق دارد ، این همه آن ها به مساوی تقسیم می شود . ( طبق ماده ۹۴۲ قانون مدنی )

سوال : آیا وقتی زن از شوهرش طلاق می گیرد ، می تواند از شوهر خود ارث ببرد یا خیر ؟

اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعی مطلقه کند هر یک از آن ها که قبل از انقضای عده بمیرد دیگری از او ارث می برد اما اگر فوت یکی از آن ها بعد از انقضای عده بوده و یا طلاق بائن باشد از یکدیگر ارث نمی برند . ( طبق ماده ۹۴۳ قانون مدنی ) .طلاق رجعی طلاقی است که رابطه نکاح با وقوع طلاق منحل می شود ولی به حکم قانون تا زمانی که زن در عده است آثار زوجیت و حقوق و تکالیف ناشی از ازدواج ادامه دارد و اصطلاحا می گویند مطلقه رجعیه در حکم زوجه است . هم چنین برای شوهر در مدت عده حق رجوع است . ماده 1148 قانون مدنی .

پس در طلاق بائن ، زن و شوهر از یک دیگر ارث نمی برند .

اگر شوهر بیمار باشد و زن خود را طلاق دهد ، آیا زن از شوهر ارث می برد ؟

اگر شوهر بیمار باشد و در حالت مریضی زن خود را طلاق دهد و در ظرف یکسال از تاریخ طلاق به همان مریضی بمیرد  زوجه از او ارث می برد اگرچه طلاق بائن باشد مشروط بر این که زن شوهر نکرده باشد . ماده ۹۴۴ قانون مدنی .

اگر مردی در حال مریضی زن خود را عقد کند و در همان مرض قبل از رابطه جنسی فوت کند زن از او ارث نمی برد .

اما اگر بعد از دخول یا بعد از صحت یافتن از آن مرض بمیرد زن از او ارث می برد .

ممکن است سوالی مطرح شود که زن از چه اموال زوج ارث می برد ؟

زوج از تمام اموال زوجه ارث می برد ولی زوجه در صورتی که زوج فرزند داشته باشد یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول اعم از عرصه و اعیان ارث می برد . در صورتی که زوج فرزند نداشته باشد سهم زوجه یک چهارم از کلیه اموال به ترتیب بالا می باشد . ) ماده ۹۴۶ قانون مدنی )

هر گاه ورثه از پرداخت قیمت خودداری کردند زن می تواند حق خود را از عین اموال استیفا کند .

در صورتی که هیچ وارث دیگر به غیر از زوج یا زوجه نبود ، شوهر تمام ترکه زن متوفای خود را می برد ولی زن فقط نصیب خود را و بقیه ترکه شوهر در حکم مال اشخاص بلاوارث خواهد بود .

منابع : دکتر صفایی ، سید حسن ، مختصر حقوق خانواده ، انتشارات بنیاد حقوقی میزان ، چاپ سی و سوم ، زمستان ۹۱

قانون مدنی

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید