a

اینستاگرام

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ و متعلق به موسسه مهر عدالت می باشد.

9:00 - 18:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

031-34417813-14

تماس برای مشاوره

اینستاگرام

جستجو
فهرست
 

شرایط تعلق گرفتن نصف اموال مرد به زن پس از طلاق چیست؟!

خانه > خانواده  > شرایط تعلق گرفتن نصف اموال مرد به زن پس از طلاق چیست؟!

شرایط تعلق گرفتن نصف اموال مرد به زن پس از طلاق چیست؟!

چکیده:

علت انحلال نکاح می تواند طلاق ،فسخ و یا فوت باشد و از آنجایی که انحلال نکاح آثار مالی برای زوجین دارد ،این آثار با توجه به چگونگی انحلال متفاوت است. بحث مهمی که امروزه به سبب تمهیدات دولت در جهت حمایت از حقوق زن مطرح شده ،شرط اشتراک در دارایی زوج یا به عبارت دیگر تنصیف اموال زوج است. در سند ازدواج یک شرطی وجود دارد که معمولا زوج بدون آن‌که از مفاد آن آگاه باشد آن را امضاء می‌کند  زیرا عموما تصور می‌کنند  که در سند رسمی  باید آن را قبول و امضاء کنند در صورتی که در واقع الزامی برای امضاء وجود ندارد. در شرط تنصیف دارایی  زوج مکلف می‌شود که اگر بدون دلیل بخواهد زوجه را طلاق بدهد ،باید نصف اموالی که طی دوران زناشویی بدست آوردند را به زوجه منتقل کند  ولی باید به تشخیص دادگاه تقاضای طلاق زوج ناشی از سو اخلاق و رفتار زوجه و یا تخلف ناشی از وظایف همسری نباشد.

در حال حاضر زیاد پیش می آید که مرد با مراجعه به دادگاه بیان می‌کند که همسرم میخواهد نصف اموال من را بگیرد ،تحت چه عنوانی است و آیا قانونی هست یا خیر ؟ و اینکه شامل چه اموالی می‌شود؟ آیا زوجه میتواند اموالی که به ارث زوج رسیده را هم تصرف کند و داخل در شرط تنصیف دارایی می‌شود؟ باید گفت خیر؛تنها اموالی که زوجین مشترکا بدست آورده اند داخل در شرط می‌باشد .

همچنین تعلق گرفتن نصف اموال مرد به زن شرایط دیگری نیز دارند که با رعایت آنها این امر لازم الاجرا میشود.

شرط تنصیف دارایی :

در سال ۱۳۶۱ شورای عالی قضایی برای حل مشکلات حقوقی زنان ،بخشنامه ای ثبتی درباره شروط ضمن عقد نکاح صادر کرد)بخشنامه های شماره ۳۴۸۲۳/۱۰مورخ ۱۹/۷/۱۳۶۱ و۳۱۸۲۳/۱۰ مورخ ۲۸/۶/۱۳۶۳(. که شامل ۲ شرط است  و با توجه به اینکه بند الف این بخشنامه موضوع اصلی بحث ما است عینا ذکر میشود:(( ضمن عقد نکاح زوجه شرط نمود هرگاه طلاق به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نبوده زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده است  یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند .))

در صفحه ی هشتم قباله ازدواج سازمان ثبت اسناد کشور به صورت چاپی شرط نصف دارایی را مطرح کرده و در ذیل آن محل امضا زوج و زوجه قرار دارد.  نکته ایی که حائز اهمیت است این می باشد که اگر زوجین به خصوص زوج) مرد (این شرط را امضا نکند ،نصف اموال در روابط زوجین جایگاهی نخواهد داشت .حال سوال اینجاست که شرط نصف دارایی چه وقت مصداق پیدا می کند؟

ماهیت و مفهوم شرط تنصیف دارایی  :

منطور از این شرط این است که زوج ضمن عقد نکاح متعهد شده در صورتی که بدون دلیل زوجه را طلاق بدهد، در صورت وجود شرایط تا نصف دارایی خود و یا بهای آن را به زوجه انتقال دهد. منظور از دارایی در اینجا دارایی مثبت زوج است، و اگر زوج ورشکسته شد اول باید دارایی او بین غرماء تقسیم شود و اموال باقی مانده او تا نصف اش،به زوجه انتقال می یابد. البته فقط دیونی از دارایی مثبت زوج کم می شود که در زمان طلاق ، با آن شرایط خاص ،وجود داشته باشد.

به نظر می‌رسد شرط انتقال تا نصف دارایی از اموال زوج به زوجه نوعی شرط فعل است ؛زیرا ضمن عقد نکاح شرط می شود که زوج نصف دارایی موجود تحصیل شده در دوران زوجیت را به زوجه منتقل کند این یک شرط صحیح و مطابق با قانون است که در صورت قبول و امضای زوج، او را به اجرای مفاد شرط پای بند می‌کند.

شرایط تحقق تنصیف:  

نمونه ایی از سوالات متداولی که امروزه با آن روبه رو هستیم  این است که زوجه بیان می‌دارد همسرم به من خیانت کرده و طی بحث و مشاجره هایی که داشتیم چند ماهه خانه را ترک کرده و به منزل پدری ام رفته ام. حال میخواهم طلاق بگیرم آیا غیر از مهریه و نفقه و اجرت المثل میتوانم نصف دارایی همسرم را نیز بگیرم؟!

پاسخ این است که در صورت وجود شرایط تنصیف دارایی که در سند ازدواج ذکر شده و زوج امضا کرده باشد، زوجه مستحق تا نصف دارایی زوج است. حال اینجا زوج به دلیل عدم تمکین درخواست طلاق داده که مشخص شده زن از وظایف همسری تخلف کرده است. بنابراین زوجه مستحق نصف دارایی نمی‌باشد.

تحقق حق زوجه به انتقال تا نیمی از دارایی زوج به شرح ذیل است:  

  • درخواست طلاق: زمانی زوجه می تواند از این شرایط به نفع خودش استفاده کند که زوج خواهان طلاق باشد و درخواست از طرف زوجه نباشد.
  • عدم تاثیر زوجه در درخواست زوج به طلاق: یعنی تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار زوجه ،موجب گرایش زوج به درخواست طلاق نباشد. درغیر این صورت شرط تنصیف دارایی تحقق نمی یابد.
  • وقوع طلاق: از مفاد شرط استنباط می‌شود که امکان الزام شوهر برای اجرای شرط موصوف زنانی باید انجام گیرد که طلاق صورت گرفته باشد و پیش از طلاق اجرای این شرط وجود ندارد.
  • ملاک ارزیابی اموال در شرط تنصیف دارایی تا نصف اموال یا معادل آن است به عبارتی میزان و مبدا محاسبه نصف دارایی یا معادل آن، از کمترین اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن می‌باشد.
  • شرط تنصیف دارایی فقط مختص به دارایی هایی است که در زمان زوجیت حاصل شده باشد بنابراین اموالی که زوج قبل از ازدواج داشته یا اموالی که به وی ارث رسیده در راستای اجرای این شرط نمیباشد.
  • آخرین شرط که باید به آن توجه کرد این است که اموال حین طلاق موجود باشند. پس اموال تلف شده یا از بین رفته و یا مفقود شده شامل اموال تنصیف دارایی نیستند.

وضعیت شرط تنصیف دارایی در صورت غیبت زوجه:  

با توجه به اینکه اجرای شرط توسط زوج منوط به مطالبه زوجه است، در صورت اعلام غایب یا مجهول المکان بودن زوجه توسط زوج ،دادگاه در مورد اجرای شرط مذکور تصمیمی نمی‌گیرد. طبق ماده ۳۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی ،حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه زوجه، وکیل، قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد، یا اخطاریه به زوجه ابلاغ واقعی نشده باشد که در این مورد رای غیابی محسوب می شود.

در آخر، اگر متقاضی طلاق زن باشد و دلیل طلاق سوءرفتار و یا وجود عیبی در مرد است که زن را برآن داشته تا اقدام به طلاق کند،یا مواردی وجود داشته باشد که باعث عسر و حرج زن شده و زندگی با مرد را با سختی مواجه کرده، می توان شرط موصوف را به گونه ایی تنصیف کرد که این مورد را نیز در برداشته باشد .

منابع

کتاب مطالبات زوجه و روش وصول آن از حسین مهرپور،محمد روشن ۱۳۹۳

ماهنامه وکیل باشی نیمه دوم آذر ماه ۹۷.شماره ۱۹

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید