a

اینستاگرام

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ و متعلق به موسسه مهر عدالت می باشد.

8:00 - 16:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

031-32688733-4

تماس برای مشاوره

اینستاگرام

جستجو
فهرست
 

دفاع مشروع چیست

خانه > کیفری  > دفاع مشروع چیست

دفاع مشروع چیست

دفاع مشروع | وکیل قتل در اصفهان | وکیل کیفری در اصفهان

دفاع مشروع

موضوع دفاع مشروع در حقوق ایران است عقل و منطق حکم میکند هر انسانی در مواقع احساس خطر برای دفاع از جان مال عرض و ناموس خود و افرادی که دفاع از انان بر وی واجب است اقدام کند.

دفاع مشروع از عوامل موجه جرم است ولی در ماده 156 قانون مجازات اسلامی 1392 از موانع مسئوولیت کیفری در برابر مهاجم برای دفاع کننده محسوب  می شود زیرا مجازات نشدن دفاع کننده منوط به اجتماع شرایطی گردیده است که تنها دادگاه می تواند احراز کند بنابراین قانونی بودن دفاع در برابر تهاجم از معاذیر قانونی معافیت از مجازات است اما در همین حال اثبات خروج رفتار دفاع کننده از قانونی بودن دفاع به عهده ی مهاجم است .

دیه دفاع مشروع:

دیه نیز با ماهیت کیفری در دفاع مشروع ساقط است اما دفاع در برابر تهاجم از بیت المال پرداخت می گردد.

طبق ماده 156 قانون مجازات اسلامی هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس عرض متاع و کالا ناموس مال یا آزادی تن خود و دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل .دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود .

الف) رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.

ب ) دفاع مستند به قرائن و شواهد معقول و خوف و ترس عقلایی باشد.

پ ) خطر تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

ت ) توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله ان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

تبصره ها:

تبصره 1: دفاع از نفس عرض ناموس و آزادی تن دیگری در صورتی جایز است که او از نزدیکان دفاع کننده بوده یا مسئوولیت دفاع از وی بر عهد هی دفاع کننده باشد یا ناتوان از دفاع یا تقاضای کمک نماید یا در وضعیتی باشد که امکان استمداد نداشته باشد.

تبصره 2: هرگاه اصل دفاع محرز باشد ولی رعایت شرایط ان محرز نباشد اثبات عدم رعایت شرایط دفاع بر عهده مهاجم است .

تبصره 3: در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است جز، در مورد دفاع در مقابل تهاجم دیوانه که دیه از بیت المال پرداخت می شود.

در دفاع مشروع انجام هر عملی که جرم باشد از قبیل قتل،ضرب و جرح در مقام دفاع از نفس و عرض و ناموس در قانون از عوامل موجه جرم تلقی می شود و مرتکب از تعقیب و مجازات معاف است.

برای تحقق دفاع مشروع ، دفاع باید مقارن با تجاوز باشد. بنابراین در صورتی که تجاوز در گذشته بوده و حمله پایان یافته، سپس کسی که مورد حمله واقع شده در مقام دفاع برآید، دفاع مشروع منتفی است.

دفاع مشروع | وکیل قتل در اصفهان | وکیل کیفری در اصفهان

دفاع مشروع | وکیل کیفری در اصفهان

احتیاط واجب در دفاع مشروع:

در دفاع مشروع بنابر احتیاط واجب است که دفاع از مرتبه پایین تر انجام شود و بعد مرتبه ی شدیدتر برسد. اگر با آگاه نمودن و اخطار دادن به مهاجم دفع شد همان را انجام دهد و در غیر این صورت بدون فوت وقت با هر ابزار و وسیله ای که قطعا او را دفع می کند جایز به اقدام است. از نظر ابزار دفاعی، مدافع می بایست در این خصوص تناسب را رعایت نماید. بنابراین اگر شخص مهاجم بدون سلاح اقدام به حمله کرد، مدافع حق استفاده از سلاح را ندارد البته در صورتی که دفع مهاجم به استناد برخی شرایط مثل بنیه بدنی و جسمی بسیار قوی وی به طریق دیگری ممکن نباشد، دفع وی با سلاح نیز مجاز خواهد بود. هدف اصلی از دفاع ،دفع متجاوز است نه آسیب و صدمه به آن.

طبق ماده 157 قانون مجازات اسلامی مقاومت در برابر قوای انتظامی و دیگر ضابطان دادگستری در مواقعی که مشغول انجام وظیفه خود باشند دفاع محسوب نمی شود، لکن هرگاه قوای مزبور از صدور وظیفه خود خارج شوند وحسب ادله و قرائن موجود حذف آن باشد که عملیات آنان موجب قتل، جرح، تعرض به عرض یا ناموس یا مال گردد، دفاع حائز است.

نتیجتا در بحث دفاع مشروع طبق ماده 156 و 157 قانون مجازات اسلامی اشخاص در مواقع احساس خطر برای دفاع از جان، مال، کالا و ناموس خود و دیگران در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع بدون فوت وقت مجاز به رفتاری هستند که طبق قانون جرم محسوب می شود ولی با وجود این مواد و اجتماع شرایط مقرر و مراعات آن در ماده ی مذکور مرتکب مجازات نمی شود.

همچنین کسی که جرمی را مرتکب شده زمانی که در مقابل قوای انتظامی و مأموران دادگستری قرار میگیرد به استناد اینکه آنان مشغول انجام وظیفه خود هستند، بایست تسلیم شوند و حق دفاع مشروع زایل می گردد.

موسسه حقوقی مجریان مهر عدالت (وکیل کیفری در اصفهان)

با توجه به جزئیات مربوط به این موضوع و همچنین پیچ و خم هایی که در دادگاه ها وجود دارد توصیه اکید موسسه حقوقی مجریان مهر عدالت به استفاده از وکیل کیفری در اصفهان است که با استفاده از تجربیات خود بتواند شما را در امر دفاع مشروع یاری کند.

موسسه حقوقی مجریان مهر عدالت با دارا بودن وکلای کارازموده و همچنین بهترین وکیل کیفری در اصفهان و وکیل حقوقی در اصفهان بهترین راهنمای شما در امور حقوقی می باشد.

 

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید