a

اینستاگرام

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ و متعلق به موسسه مهر عدالت می باشد.

8:00 - 16:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

031-32688733-4

تماس برای مشاوره

اینستاگرام

جستجو
فهرست
 

جعل و ارکان آن

خانه > دسته‌بندی نشده  > جعل و ارکان آن

جعل و ارکان آن

جعل جرم جعل

جعل وارکان ان

در خصوص جرم تعریفی در قانون ارا نشده و تنها احکام مرتبط با ان در موارد 523 الی 542 قانون تعزیرات مطرح شده است و برخی از مصادیق این جرم در ماده 523 با این مضمون ذکر شده است جعل وتزویر عبارت اند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی یا خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته ی دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب ان و نظایر اینها به قصد تقلب با توجه به مفاد قوانین موجود جرم جعل ان را اینگونه تعریف کرده اند :

ساختن یا تغییر دادن اگاهانه نوشته یا سایر چیز های مذکور به قصد جا زده شده ان ها به عنوان اصل که این تعریف تمامی مصادیق مذکور در ماده 523 را در بر میگیرد.

جعل به دو نوع مادی و معنوی تقسیم شده است:

جعل مادی :

منظور از جعل مادی این است که در ظاهر و صورت نوشته یا سند و غیره خدشه ای وارد شود.

جعل معنوی :

منظور از جعل معنوی این است که بدون ایراد هیچگونه خدشه ای به ظاهر سند و نوشته و غیره حقیقتی در ان ها تحریف شده و مطالب منتسب به دیگران به گونه ای دیگری در ان ها منعکس شود.

جعل جرم جعل

جرم جعل

در مواد 524 الی 542 قانون تعزیرات ارتکاب اعمال مختلفی برای تحقق جرم جعل مادی پیش بینی شده است از جمله 1- جعل احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقامات دولتی مانند رهبر یا روسای سه قوه یا معاون اول رییس جمهور یا وزرا یا اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا روسا و کارکنان و مسولین دولتی به اعتبار یا از حیث مقام رسمی انان جرم محسوب می شود و طبق مواد 524 و525 به فراخور مورد جرم حبس از یک تا پانزده سال را در پی خواهد داشت 2- جعل مهر تمبر منگنه یا علامت یکی از شرکت ها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهاد های انقلاب اسلامی یا نهاد های عمومی غیر دولتی و یا شرکت ها تجارتخانه ها ی دولتی که به موجب مواد 528و 529 جرم و محسوب شده و به فراخور مورد جرم مجازات سه ساله را در پی خواهد دهشت 3- جعت احکام دادگاه ها یا اسناد یا حواله های صادره از خزانه دولتی و منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می رود که طبق بند های سوم وچهرم ماده 525 قانون تعزیرات مجازات ان یک تا ده سال حبس خواهد بود 4- جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی یا اسناد واوراق بهادار و حواله های صادره از خزانه که ئر دو ماده از فصل پنجم قانون تعزیرات لحاظ شده و مجازات یک تا ده سال حبس را برای مرتکبین در نظر گرفته است 5- جعل مدارک تحصیلی که به موجب ماده 527 قانون تعزیرات جرم بوده و مرتکبین به ان حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد 6- جعل در اسناد و نوشته های غیر رسمی و استفاده از ان ها که علوه بر جبران خسارت موجب حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال می شود 7- جعل در اسناد و نوشته های رسمی که در دوماده 532و 533 قانون تعزیرات جرم بوده و مرتکبین ان علوه بر مجازات های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد 8- عکس برداری از اوراق و مدارک که به موجب ماده 537 حکم جدید ان که تا قبل از سال 1357 در قوانین ایران نبود مطرح شد و براساس این حکم مرتکبیین به این جرم علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دوسال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد 9- جعل گواهی پزشکی که برای معافیت شخص از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه انجام شود، حبس از شش ماه تا یک سال یا سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی را به دنبال خواهدداشت 10-صدور گواهی نامه خلاف واقع که در مواد 539 و 540 پیش بینی شده است که در آن ها ارائه تصدیق نامه خلاف واقع توسط پزشک یا دیگران جرم و قابل مجازات شناخته شده است. 11- شرکت در آزمون به جای دیگری یا شرکت دادن دیگری به جای خود که این جرم در ماده 541 قانون تعزیرات مصوب سال 1375 پیش بینی شده و به موجب آن شخص مرتکب این جرم علاوه بر مجازات های اداری و انتظامی به دویست هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

لازم به ذکر است کهماده 534 قانون تعزیرات در خصوص جعل معنوی یا مفادی، عمل فیزیکی که از سوی کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات دولتی در راستای انجام وظایفشان صورت می گیرد را یکی از موارد زیر می داند:1- تغییر موضوع یا مضمون 2- تحریف گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی 3- تحریف تقریرات یکی از طرفین 4- امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل جلوه دادن 5- چیزی را که بر آن اقرار نشده است، اقرار جلوه دادن و… باتوجه به موارد مذکوراگر به طور مثال سردفتر معامله غیر قطعی را قطعی ویا عقد اجاره را عقد بیع ذکر کند و یا منشی دادگاه اظهارات قاضی را تحریف نماید ویا دادیار و بازپرس اظهارات متهم را طبق خواسته خودمنعکس کند ویا مأمور ثبت احوال جنسیت فرزند را اشتباه منعکس کند ویا مأمور دفترخانه هنگام تنظیم وصیت نامه، نام هایی را به عنوان موصی له به اسامی مطرح شده از سوی موصی اضافه نماید مرتکب جعل معنوی یا مفادی شده است و به موجب قانون مجازات خواهد شد.

موسسه مجریان مهر عدالت با دارا بودن سابقه ی درخشان و وکیل خوب در اصفهان آماده ی پذیرش تمامی دعاوی حقوقی کیفری و خانواده ی شما می بتشد.

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید