a

اینستاگرام

تلگرام

تمامی حقوق مادی و معنوی این وب سایت محفوظ و متعلق به موسسه مهر عدالت می باشد.

8:00 - 20:00

ساعات کاری : شنبه تا پنجشنبه

031-32688733-4

تماس برای مشاوره

اینستاگرام

تلگرام

جستجو
فهرست
 

پدیده مجرمانه و واکنش های اجتماعی علیه آن

خانه > مجازات ها  > پدیده مجرمانه و واکنش های اجتماعی علیه آن

پدیده مجرمانه و واکنش های اجتماعی علیه آن

پدیده مجرمانه و واکنش های اجتماعی علیه آن

 

 

پدیده مجرمانه پدیده ای انسانی و اجتماعی است که همیشه و همه جا بوده و در اینده نیز رهایی از آن به طور کامل ممکن نیست. اگر چه محدود کردن ان امری ممکن وشدنی است همانگونه که می دانیم جرم پدیده ای نیست که بتوان بی تفاوت از کنار آن گذشت و مسلما افراد و اجنماع را در گیر می کند و در مقابل خود واکنش بر می انگیزد جرم معضلی است که همواره فکر اندیشمندان را به خود در گیر می کند.

برای مهار بزهکاری قانون گذار و قوه مقننه قانون گذاری و جرم انگاری می کنند.ماموران دولت و قوه ی مجریه برای کشف و شناسایی مجرم وقت و هزینه صرف می کنند و قوه قضاییه باید بیشترین نیرو و توان را برای رسیدگی به جرایم اختصاص دهد.

واکنش اجتماعی پاسخی است که جامعه در برابر جرم از خود نشان می دهد.در حقوق کیفری در گام نخست با جرم انگاری و کیفر گذاری جامعه مخالف خود با پدیده مجرمانه را نشان می دهد و به همه اشخاص هشدار می دهد که از ارتکاب جرم پرهیز کنند و در گامی دیگر به ستیز عملی روسی می اورد و کسانی را که مرتکب جرم شده اند تعقیب و مجازات می کند.

 

در دنیای امروز مجازات قانونی مهم ترین جلوه واکنش اجتماعی است که در همه ی نظام های حقوقی پذیرفته شده است به همین خاطر مجازات یکی از موضوعات اصلی حقوق کیفری است .در این خصوص آشنایی با گونه های مجازات ضروری به نظر می رسد.

مجازات را به اعتبار های مختلف می توان دسته بندی کرد                           مقالات مرتبط:

به اعتبار ماهیت به اعتبار اثر و پیامد                                                                    ———————————————-

به اعتبار کارکرد ورسالت و به اعتبار قانون و قضاوت.                                               وکیل خوب در اصفهان

                                                                                                                                 مراحل طلاق توافقی

که مهم ترین تقسیم بندی بر پایه مقررات قانون مجازات اسلامی

مجازات ها را به دو قسمت تقسیم می کند.

اصلی و غیر اصلی

الف مجازات اصلی

مجازات اصلی مجازاتی است که قانون گذار برای هر جرم به طور خاص پیش بینی کرده است و در صورت اثبات جرم دادگاه مکلف به تعییت و اعمال آن نسبت به محکوم است.مجازات های مقرر در قانون چهارم قسم هستند.

مصادره اموال - حبس تعزیری - مجازات مالی - محازات تعزیری -

حد. قصاص.دیه. تعزیر

بر اساس قانون مجازات اسلامی مجازات اصلی را می توان در دو شاخه تعزیری و غیر تعزیری نیز بررسی کرد.

مجازات تعزیری مجازاتی است که مشمول عنوان حد.قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون درمورد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد.سایر نکات مربوط به تعزیر مانند مقدار.کیفیت.اجرا و نوع مقررات مربوط به تخفیف تعلیق و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود.

در خصوص صدور حکم مجازات تعزیری دادگاه باید انگیزه مرتکب.وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم.شیوه ارتکاب جرم.سوابق و وضعیت فردی و خانوادگی و اجتماعی مرتکب را مورد توجه قرار دهد.

 

مجازات تعزیری به چهارنوع مجازات قابل تقسیم هستند.

 

الف-مجازات های سالب آزادی (حبس)

ب-مجازات سالب /محرومیت از امتیاز

ج-مجازات های مالی مثل (جزای نقدی و مصادره اموال)

د-مجازات های جایگزین حبس

 

الف:مجازات سالب آزادی:

منظور مجازات حبس (نگهداری محکوم برای دوره ی مدت معین یا برای همه دوران عمر در زندان است ) که دیدگاه هاتی مختلفی در خصوص کارایی یا عدم کارایی مجازات سالب آزادی وجود دارد و همواره منتقدین و طرفدارانی نیز داشته که هریک برای خود دلایلی دارند.

 

ب:مجازات سالب /یا محرومیت از امتیاز:

مجازاتی است که اصولا بر وضعیت شغلی و یا فعالیت ها و امتیاز های اجنماعی محکوم اثر گذار است.به عنوان نمونه انحلال شخص حقوقی .انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی .ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی و…

 

ج:مجازات مالی :

 

مجازات مالی به دو دسته تقسیم می شوند:یکی جزای نقدی و دیگری مصادره اموال

 

جزای نقدی مجازات مالی: در مقررات جاری ما جزای نقدی به عنوان مکمل حبس و در پاره ای از موارد به عنوان جایگزین ان در نظر گرفته شده است.

مجازات تعزیری

مصادره اموال 

 

مصادره اموال مجازات مالی: مصادره اموال تملیک تمام یا بخشی از اموال و دارایی های مرتکب به نفع دولت است. مصادره اموال دوقسم است یکی مدنی و دیگری کیفری.

 

مصادره اموال مدنی:تملیک مال بلا مالک یا مجهوا المالک به دولت.

 

مصادره اموال کیفری:واکنش کیفری خاصی است که قانون گذار در مورد پاره ای از جرایم همانند جرایم مواد مخدر پیش بینی کرده است.

 

مجازات های غیر تعزیری:مجازات های غیر تعزیری شامل حد.قصاص.دیه می باشند.

 

مطابق ماده15قانون مجازات اسلامی (حد مجازاتی است که نوع.میزان و کیفیت آن در شرع مقدس تعیین شده است)

 

به موجب ماده16قانون مجازات اسلامی (قصاص مجازات اصلی جنایت عمدی بر نفس.اعضا و منافع است)

 

به موجب ماده17قانون مجازات اسلامی(دیه اعم از مقدور و غیر مقدور.مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایت غیر عمدی بر نفس.اعضا و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هرجهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می شود.)

 

 

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید